Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35239
Title: Nâng cao hiệu quả giám sát của cơ quan dân cử đối với thực thi chính sách, pháp luật về an sinh xã hội ở Việt Nam
Authors: Bùi, Sỹ Lợi
Mai, Ngọc Cường
Lê, Quốc Hội
Keywords: Hiệu quả giám sát
Cơ quan dân cử
Thực thi chính sách
Pháp luật
An sinh xã hội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 945 .- Tr.86-90
Abstract: Giám sát của cơ quan dân cử đối với thực thi chính sách, pháp luật về an sinh xã hội (ASXH) có ý nghĩa quan trọng, bởi hoạt động này không những bảo đảm cho chính sách, pháp luật về ASXH được thực hiện một cách nghiêm túc trên phạm vi cả nước mà còn cung cấp những luận cứ khoa học để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật về ASXH.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35239
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.74 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.