Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35401
Title: Tham luận không phải là... báo cáo thành tích
Authors: Hải Đường
Keywords: Tham luận
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 09 .- Tr.62-63
Abstract: Đến nay, hầu hết các đảng bộ cấp trên cơ sở đã tổ chức đại hội xong. Các đảng bộ cấp tỉnh, thành phố và tương đương trực thuộc Trung ương đang tích cực chuẩn bị bước vào đại hội, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ở đại hội cấp huyện, cùng với những kết quả đạt được, có một vấn đề đáng chú ý là, chất lượng các tham luận chưa cao. Hầu như rất ít thảo luận và tranh luận, không ít bài phát biếu rơi vào "đại luận", tung ra toàn những vấn đề chung chung, to tát, không thiết thực, không giúp gì cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo ...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35401
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
663.95 kBAdobe PDF
Your IP: 54.236.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.