Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35570
Title: An ninh nguồn nước ở các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công mở rộng: những thách thức đặt ra
Authors: Võ, Thị Minh Lệ
Nguyễn, Thị Hồng Nga
Keywords: An ninh nguồn nước
Tiểu vùng sông Mê Công
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 950 .- Tr.106-111
Abstract: Khu vực Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng (GMS) trong những năm qua đang rơi vào tình trạng căng thẳng trầm trọng về nguồn nước. Căn cứ vào thang đo mức độ an ninh nguồn nước của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB, năm 2016), an ninh nguồn nước của năm quốc gia GMS, ngoại trừ Trung Quốc, đều nằm trong ngưỡng “trung bình”, thậm chí có nước chỉ vừa mới vượt qua ngưỡng “nguy hại”. Bên cạnh đó, các quốc gia GMS còn phải gồng mình trước nhiều thách thức “bên trong” lẫn “bên ngoài”, đe dọa nghiêm trọng tới an ninh nguồn nước của quốc gia cũng như của khu vực.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35570
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.173.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.