Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35617
Title: Nghiên cứu mối quan hệ của cộng đồng người Khmer Nam Bộ với tự nhiên qua các nghi lễ tín ngưỡng truyền thống
Authors: Nguyễn, Văn Thạnh
Keywords: Nghi lễ
Khmer
Nam Bộ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Số 07 .- Tr.96-115
Abstract: Trong quá trình chinh phục và cải tạo tự nhiên để sinh tồn, cộng đồng người Khmer Nam Bộ không quên cầu khấn, cúng bái, thực hiện các nghi lễ truyền thống để tạ ơn các đấng siêu nhiên tối cao đã bảo hộ, che chở cho đời sống cộng đồng, giúp họ trở nên mạnh mẽ và duy trì tốt lối sống đặc trưng trên vùng đất Nam Bộ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35617
ISSN: 1859-0403
Appears in Collections:Nghiên cứu Tôn giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.87 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.