Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35692
Title: Bản đóng góp ý kiến về dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 45/2010/NĐCP
Authors: Trần, Ngọc Hùng
Keywords: Sửa đổi và bổ sung
Nghị định 45/2010/NĐCP
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 5+6 .-Tr.4-5
Abstract: Nghị định số 45/2010/NĐ-CP: Do Chính phủ ban hành ngày 21/4/2010 về các Quy định tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Dưới đây là BẢN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 45/2010/NĐCP của Ông Trần Ngọc Hùng – Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam. Xin giới thiệu để bạn đọc tham khảo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35692
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.99 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.