Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35792
Title: Khảo sát tình hình gia tăng dân số tại một số quận trên địa bàn TP. Hà Nội, một số thách thức và đề xuất giải pháp
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Keywords: Gia tăng dân số
Dân số Hà Nội
Dân số kế hoạch hóa gia đình
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 33 .- Tr.77-80
Abstract: Nghiên cứu được tiến hành tại Hà Nội năm 201 7 với mục đích mô tả thực trạng gia tăng dân số tại một số quận trên địa bàn TP. Hà Nội hiện nay; phân tích một số yếu lố ảnh hưởng tới quá trình gia tăng dân số, tác động sự gia tăng dân số, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp trong giai đoạn tiếp theo. Kết quả nghiên cứu cho thấy, dân số tại các quận của TP. Hà Nội tăng lên nhanh chóng hàng năm, lượng dân di - biến động tương đối lớn. Tăng cơ học biến động không đồng đều giữa các quận, lượng dân từ tỉnh, thành phố khác chuyển đến các quận tăng nhanh, đặc biệt tại các quận mới thành lập hoặc giáp với các tỉnh, thành khác.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35792
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.61 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.177.24


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.