Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35881
Nhan đề: Công tác tạo động lực làm việc cho cán bộ công chức, viên chức tại Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Vũ, Thị Hằng Nga
Từ khoá: Động lực làm việc
Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nộ
Cán bộ công chức, viên chức
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 33 .- Tr.157-160
Tóm tắt: Nghiên cứu đánh giá công tác tạo động lực làm việc cho cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) tại Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội. Thông qua khảo sát 52 CBCCVC tại Chi cục, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho CBCCVC nhà nước nói chung và tại Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội nói riêng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35881
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.129.52


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.