Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35982
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại Agribank - Chi nhánh Hóc Môn
Authors: Đoàn, Thị Bình
Keywords: Nhân tố
Hài lòng
Khách hàng
Dịch vụ
Agribank
Hóc Môn
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 571 .- Tr.54-56
Abstract: Trong những năm qua, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đã và đang không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng mạng lưới hoạt động, tăng lãi suất và tích hợp công nghệ thông tin vào các sản phẩm dịch vụ tài chính, nhằm thu hút nguồn vốn và thỏa mãn tối đa sự hài lòng của khách hàng. Bằng việc sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với phương pháp nghiên cứu định lượng, nghiên cứu này xác định và ước lượng mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân (KHCN) về chất lượng dịch vụ dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại Agribank - Chi nhánh Hóc Môn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35982
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.26 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.