Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36017
Title: Bảo đảm "Quyền im lặng" của bị cáo trong hoạt động xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự
Authors: Võ, Quốc Tuấn
Keywords: Quyền im lặng
Bảo đảm quyền im lặng
Bị cáo
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 13 .- Tr.19-23
Abstract: Trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày, phân tích khái niệm, thực trạng bảo đảm quyền im lặng của bị cáo trong hoạt động xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự ở Tòa án Việt Nam hiện nay và đề xuất một số kiến nghị nhằm bảo đảm quyền im lặng của bị cáo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36017
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.7 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.