Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36062
Title: Đặc tính môi trường đất và năng suất canh tác trong mô hình lúa - bắp tại tỉnh Bến Tre
Authors: Lâm, Văn Tân
Trần, Thành
Lâm, Văn Tân
Keywords: Môi trường đất
Năng suất canh tác
Mô hình lúa, bắp
Tỉnh Bến Tre
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 17(343) .- Tr.38-40
Abstract: Nghiên cứu thực hiện nhằm đánh giá mức hiệu quả cải thiện đất thông qua phương pháp sử dụng phân hữu cơ và vôi với ảnh hưởng xâm nhập mặn đến canh tác nông nghiệp, từ đó đóng góp các dữ liệu để phân bổ mô hình canh tác sử dụng đất phù hợp. Nghiên cứu đã dùng 4 nghiệm thức phối hợp phân vô cơ, phân hữu cơ và vôi trong mô hình canh tác giống bắp MX10 trồng cùng lúa ở Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36062
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.