Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36097
Title: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo thực tế cho sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An
Authors: Nguyễn, Thị An
Phan, Thị Thu Hiền
Keywords: Thực trạng
Giải pháp
Chất lượng đào tạo
Đào tạo thực tế
Sinh viên
Đại học
Kinh tế Nghệ An
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 572 .- Tr.101-102
Abstract: Mặc dù trong giai đoạn nhiều khó khăn, song trường Đại học Kinh tế Nghệ An vẫn là một địa chỉ đào tạo đáng tin cậy cho người học; Thương hiệu mang tên “trường Đại học Kinh tế Nghệ An” vẫn tiếp tục được khẳng định. Trường Đại học kinh tế Nghệ An đã trở thành nơi tạo dựng tương lai đáng tin cậy cho rất nhiều thế hệ trẻ. Để xây dựng và phát triển thương hiệu ngày càng vững mạnh, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An luôn luôn coi trọng và đề cao việc nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo thực tế cho sinh viên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36097
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
805.79 kBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.