Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36148
Title: Hoàn thiện cơ chế, chính sách để khắc phục “tư duy nhiệm kỳ” ở nước ta hiện nay
Authors: Phan, Văn Thám
Keywords: Cơ chế
Chính sách
Tư duy nhiệm kỳ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 114(175) .- Tr.25-30
Abstract: "Tư duy nhiệm kỳ" là lối tư duy, suy nghĩ hành động thiển cận, ngắn hạn, tầm nhìn ngắn, thiếu tính chiến lược, thiếu cơ sở khoa học của một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý trong nhiệm kỳ công tác (5 năm). Bản chất của nó là ban hành các quyết sách trong hoạt động lãnh đạo, quản lý nhằm thu vén thật nhiều lợi ích vật chất và tinh thần về cho cá nhân, cho người thân, gia đình, dòng họ và phe cánh của người cán bộ lãnh đạo, quản lý trong nhiệm kỳ công tác của họ, hoặc là để nhờ vả, gửi gắm người thân, đệ tử khi hết nhiệm kỳ lãnh đạo, chuyển sang công tác tại một cơ quan khác, hoặc nghỉ hưu mà vẫn còn là "Thái thượng hoàng" đối với cá nhân hoặc nhóm người lãnh đạo mà mình đã cân nhắc, bổ nhiệm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36148
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.11 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.