Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36151
Title: Cây Mạch môn
Authors: Nguyễn, Văn Hiếu
Keywords: Cây Mạch môn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 610 .- Tr.16
Abstract: Bài viết mô tả hình thái, nguồn gốc, đặc tính cây Mạch môn. Công dụng của Mạch môn trong y học cổ truyền. Hai phương dược có vị mạch môn đó là: phương mạch môn đông thang và hoạt huyết nhuận táo sinh tân thang.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36151
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
929.09 kBAdobe PDF
Your IP: 3.230.144.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.