Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36206
Title: Quan hệ hợp tác an ninh - quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc ở khu vực biên giới Việt - Trung từ năm 1950 đến năm 1979
Authors: Phạm, Thị Vượng
Keywords: An ninh - quốc phòng
Việt Nam - Trung Quốc
Khu vực biên giới Việt - Trung
1950 - 1979
Quan hệ hợp tác
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử;Số 8 .- Tr.57-64
Abstract: Bài viết: Vài nét về tình hình an ninh trật tự trên khu vực biên giới Việt - Trung; Một số hiệp định về hợp tác an ninh - quốc phòng biên giới Việt - Trung; Quan hệ hợp tác an ninh - quốc phòng khu vực biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36206
ISSN: 0866-7497
Appears in Collections:Nghiên cứu Lịch sử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.68 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.