Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36239
Title: Gs.TSKH. VS. Cao Văn Phường dấn thân vì nền giáo dục Mở (Tiếp theo kỳ trước)
Authors: Thái, Văn Long
Keywords: Cao Văn Phường
Dấn thân
Nền giáo dục Mở
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 114(175) .- Tr.181-184,3
Abstract: Giáo dục và Xã hội: NGND. TS. Thái Văn Long đã cho ra mắt cuốn sách Dấu chân người kiến tạo trên hành trình đến nền giáo dục mở dày 530 trang do Nhà xuất bản Văn học ấn hành tháng 5/2018. Đây là cuốn sách ghi lại những câu chuyện về cuộc hành trình của GS. TSKH. VS. Cao Văn Phường - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương với nền giáo dục mở bắt đầu từ Đại học Cần Thơ (1975) đến Viện Đào tạo Mở rộng Thành phố Hồ Chí Minh (1990) và Đại học Mở - Bán công Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp theo là Đại học Bình Dương (từ 2001 đến nay).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36239
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.82 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.