Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36245
Title: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo
Authors: Nguyễn, Thanh Tùng
Keywords: Hoàn thiện
Pháp luật
Quản lý tổng hợp tài nguyên
Bảo vệ
Môi trường biển và hải đảo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 16 .- Tr.10-12
Abstract: Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 khẳng định, cần nghiên cứu, đề xuất cơ quan QLNN tổng hợp, quản lý thống nhất về biển; xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về biển một cách đầy đủ làm cơ sở cho việc xác lập chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển, đảo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36245
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.65 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.25.169


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.