Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36248
Title: Tác động của Mỹ đến kiến trúc an ninh khu vực Đông Á từ năm 2009 đến nay
Authors: Nghiêm, Tuấn Hùng
Keywords: Kiến trúc an ninh
Đồng minh
Cơ chế đa phương
Đông Á
Mỹ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 08 .- Tr.31-39
Abstract: Kiến trúc an ninh là một vấn đề lý luận được các học giả sử dụng rất nhiều nhưng vẫn chưa rõ ràng về ý nghĩa. Hiện nay, thuật ngữ “kiến trúc an ninh” có nhiều cách hiểu khác nhau. Bài viết này xem kiến trúc an ninh ở Đông Á bao gồm các diễn đàn, thể chế đa phương lấy ASEAN làm trung tâm cùng các mối quan hệ chiến lược. Từ năm 2009, Mỹ thể hiện rõ tham vọng quay trở lại can dự vào khu vực Đông Á nhằm bảo vệ các lợi ích chiến lược của mình. Do vậy, Mỹ đã có những tác động tới chương trình nghị sự và hoạt động của các cơ chế đa phương. Bên cạnh đó, những mối quan hệ song phương chiến lược giữa các đồng minh và đối tác cũng chịu ảnh hưởng của Mỹ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36248
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.84 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.94.86


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.