Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36303
Title: Hà Tĩnh: Sản xuất nấm theo hướng công nghệ cao
Authors: Minh Nguyệt
Keywords: Hà Tĩnh
Sản xuất nấm
Công nghệ cao
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 08 .- Tr.34-35
Abstract: Nhằm hỗ trợ người dân vùng ven biển Hà Tĩnh nâng cao đời sống, có thêm lựa chọn mưu sinh bên cạnh nghề đi biển nhiều rủi ro, Dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu nhằm giải quyết việc làm và thu nhập cho các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển tại các huyện ven biển tỉnh Hà Tĩnh” đã được triển khai và bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Thông qua thực hiện Dự án, nhiều người dân đã có thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập. Đặc biệt từ mô hình của Dự án, nhiều nông hộ trên địa bàn tỉnh và vùng phụ cận đã học hỏi và phát triển nghề trồng nấm với nhiều quy mô khác nhau.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36303
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
496.95 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.107.166


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.