Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36331
Title: Tuyên bố từ Liên đoàn Kế toán Quốc tế
Keywords: Đại dịch COVID-19
Tác động lâu dài đến kinh tế - xã hội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 08(203) .- Tr.3
Abstract: Đại dịch COVID-19 đã và đang tác động lâu dài đến kinh tế - xã hội và gây ra những thiệt hại không nhỏ đến hệ thống tài chính toàn cầu. Trong lịch sử, các cuộc khủng hoảng kinh tế trong lịch sử đã từng tác động mạnh mẽ cho tình trạng thất bại tài chính và rất đáng tiếc, rủi ro và những thất bại này lại đang diễn ra trong môi trường hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36331
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
429.04 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.