Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36340
Title: Con số biết nói
Keywords: Con số biết nói
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 08(203) .- Tr.6
Abstract: 812.000 tỷ đồng, 79,54 tỷ USD, 2.250 tỷ đồng, 18.600 tỷ đồng,… là những con số được hiệp hội Kế toán & kiểm toán thống kê nhằm giúp các nhà nghiên cứu khoa học, các nhà đầu tư, các sở, ban, ngành và mọi tầng lớp nhân dân tham khảo thông tin giúp ít cho công việc của mình.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36340
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
371.5 kBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.