Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36368
Title: Nâng cao hiệu quả ứng dụng kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần Thiết kế và Xây lắp dầu khí Phú Sĩ
Authors: Phạm, Thị Phượng
Mai, Thị Bạch Tuyết
Keywords: Kế toán quản trị chi phí
Fuji Company
Ba Ria - Vung Tau Univer- sity (BVU)
Quản trị chi phí
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 08(203) .- Tr.65-70
Abstract: Tổ chức kế toán quản trị chi phí được xem như là công cụ nhằm theo dõi, kiểm soát chặt chẽ chi phí phát sinh giúp nhà quản trị đưa ra được những quyết định đúng đắn, hợp lý. Tuy nhiên, tổ chức kế toán quản trị chi phí ở Công ty cổ phần Thiết kế và Xây lắp Dầu khí Phú Sĩ (FUJI) hiện nay đang tồn tại khá nhiều bất cập. Bài viết đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán quản trị chi phí tại công ty này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36368
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.