Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36369
Title: Nhân tố tác động đến tính tuân thủ thuế thu nhập cá nhân tại TP.HCM
Authors: Trương, Thị Ngân
Keywords: Nhân tố tác động
Thuế
Thu nhập cá nhân
TP.HCM
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 08(203) .- Tr.71-73
Abstract: Cơ quan thuế cần cải thiện chất lượng dịch vụ tạo cho người dân tâm lý thoải mái khi đến cơ quan thuế. Đồng thời, các nhân viên thuế cần nâng cao trình độ, nghiệp vụ để tư vấn, hướng dẫn cho người về quy trình, thủ tục thực hiện. Quy trình, thủ tục khai thuế, nộp thuế cũng cần đơn giản để người dân cảm thấy dễ dàng thực hiện, từ đó làm giảm ý định gian lận thuế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36369
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.03 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.