Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36376
Title: Dự báo giá gạo thế giới sẽ còn tăng tiếp
Authors: H. Vân
Keywords: Dự báo
Gạo
Thế giới
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Ngoại thương;Số 08+09 .- Tr.4-8
Abstract: USDA dự báo thương mại gạo toàn cầu năm 2020 sẽ giảm do những chính sách hạn chế xuất khẩu của một số nước lúc dịch Covid-19 mới bùng phát; và cũng do nguồn cung của Thái Lan ít đi. Nguồn cung gạo xuất khẩu hạn hẹp và giá gạo cao là lý do khiến USDA diều chinh mức giá thương mại gạo toàn cầu trong năm nay. Xuất khẩu của Thái Lan dự báo sẽ giảm mạnh nhất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36376
Appears in Collections:Ngoại thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.