Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36379
Title: Giá hạt tiêu dự báo sẽ hồi phục chậm trong những tháng tới
Authors: Tùng Lâm
Keywords: Hạt tiêu
Dự báo
Hồi phục
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Ngoại thương;Số 08+09 .- Tr.10-13
Abstract: Giá hạt tiêu thế giới bước sang năm 2020 ở mức thấp nhất trong khoảng 12 năm, thấp hơn giá thành sản xuất, và tiếp tục giảm trong những tháng đầu năm 2020 do nhu cầu tăng chậm trong khi nguồn cung tăng nhanh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36379
Appears in Collections:Ngoại thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.71 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.