Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36417
Title: Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo, thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị được giao
Authors: Nguyễn, Xuân Thắng
Keywords: Đảng bộ Học viện
Hạt nhân lãnh đạo
Nhiệm vụ chính trị
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 09(358) .- Tr.3-11
Abstract: Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ra đời và phát triển gắn liền với sự lớn mạnh của Học viện. Là hạt nhân lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị, trong những năm qua, Đảng bộ không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trung ương giao. Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025, Tạp chí Lịch sử Đảng trân trọng giới thiệu bài viết: "Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo, thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị được giao" của GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36417
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.96 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.26.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.