Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36554
Title: Giá dầu thấp và tác động đến một số nền kinh tế trên thế giới giai đoạn 2014 – 2017
Authors: Bùi, Ngọc Sơn
Trần, Thị Hà
Keywords: Giá dầu thấp
Nước xuất khẩu dầu
Nước nhập khẩu dầu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 09 .- Tr.03-17
Abstract: Trong giai đoạn 2014 – 2017, ngành công nghiệp dầu mỏ toàn cầu đã phải vật lộn với một thời gian dài giá dầu thấp kỷ lục. Câu hỏi đặt ra là một môi trường giá dầu thấp như vậy nền kinh tế thế giới sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Bài viết tập trung tìm hiểu những tác động khác nhau đến nước xuất khẩu và nhập khẩu khi giá dầu ở mức thấp. Ngoài ra nghiên cứu chỉ ra các biện pháp ứng phó của các nước tác động tiêu cực trong giai đoạn giá dầu xuống thấp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36554
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
9.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.78.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.