Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36579
Title: Công tác kiểm tra giám sát tập trung phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp
Keywords: Kiểm tra
Giám sát
Phục vụ
Đại hội Đảng bộ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 08 .- Tr.22-23
Abstract: Sáu tháng đầu năm 2020, công tác kiểm tra, giám sát là thi hành kỷ luật đăng đã có nhiều đóng góp tích cực, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đảng và giữ vững ổn định chính trị của Thủ đô. Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập 16 đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 15 5-KH/TU ngày 08/7/2019 của thành ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố đối với 50/50 cấp ủy trực thuộc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36579
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
675.48 kBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.