Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36611
Title: UBKT các cấp tỉnh Hậu Giang thực hiện tốt công tác tham mưu
Keywords: Kiểm tra, giám sát
Hậu Giang
Công tác
Tham mưu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 08 .- Tr.28-29
Abstract: Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật được các cấp ủy đảng tỉnh Hậu Giang quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo UBKT các cấp thực hiện từ đầu năm 2020 đến nay đã tập trung một số nội dung sau: Tăng cường giám sát, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36611
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
672.27 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.