Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36618
Title: Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên
Authors: Trần, Đình Đồng
Keywords: Nâng cao
Giải quyết
Khiếu nại
Kỷ luật Đảng
Đảng viên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 08 .- Tr.34-37
Abstract: Thời gian qua, công tác giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đảng viên của cấp uỷ, UBKT các cấp đạt được nhiều kết quả, thực hiện đúng quy trình, thủ tục, khách quan, dân chủ; thực hiện tốt việc thẩm tra, xác minh nội dung khiếu nại, nhất là những chứng cứ, tình tiết mới. Việc tôn trọng nguyên tắc trong giải quyết khiếu nại đã bảo đảm quyền dân chủ cho đảng viên và giữ được tính nghiêm minh của kỷ luật đảng, có tác dụng giáo dục đảng viên sâu sắc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36618
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.51 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.253.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.