Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36641
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của khoáng talc Thu Ngạc, Phú Thọ tới khả năng bảo vệ của màng phủ epoxy
Authors: Nguyễn, Văn Thủy
Ngô, Kế Thế
Tô, Thị Xuân Hằng
Nguyễn, Việt Dũng
Ngô, Thị Ngọc Tú
Trần, Thu Trang
Lương, Như Hải
Keywords: Khoáng tale
Màng phủ epoxy
Silane
Chống ăn mòn
Thu Ngạc
Phú Thọ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học;Tập 56, Số 03 .- Tr.318-323
Abstract: Công trình này trình bày các kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của khoáng tale Thu Ngạc, Phú Thọ đến khả năng bảo vệ của lớp màng phủ epoxy.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36641
ISSN: 0866-7144
Appears in Collections:Hóa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.85 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.248.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.