Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36647
Title: Triterpenoid và flavonoid từ dịch chiết etyl axetat của cây Nàng nàng (Callicarpa candicans (Burm. f.) Hochr.) ở Việt Nam
Authors: Vũ, Thị Thu Lê
Đỗ, Tiến Lâm
Cầm, Thị Ính
Phạm, Quốc Long
Trần, Đăng Thạch
Nguyễn, Thị Hồng Vân
Phạm, Thị Hồng Minh
Keywords: Callicarpa candicans
Triterpenoids
Flavonoids
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học;Tập 56, Số 03 .- Tr.341-345
Abstract: Nghiên cứu trước đây về dịch chiết n-hexan của cây C.candicans cho biết sự có mặt của 5-hydroxy-7,4’-dimethoxyflavon, 5- hydroxyl-3’,4’,7-trimethoxyflavon, và ursolic. Trong bài báo này, nhóm tác giả tiếp tục trình bày kết quả phân lập các hợp chất tritecpennoid và flavonoid từ dịch chiết etyl axetat của cây Nàng nàng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36647
ISSN: 0866-7144
Appears in Collections:Hóa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.18 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.