Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36667
Title: Sự trâng tráo cuối cùng
Authors: Trung Ngôn
Keywords: Trâng tráo
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 08 .- Tr.65-67
Abstract: Cuối cùng thì cũng đến lúc Háo phải rời bỏ cái chức vụ mà hắn đã chiếm được bằng bao thủ đoạn đê hèn. Nhưng trước khi về hưu, hắn còn toan tính nhiều việc mà việc đầu tiên là... nhồi con vào biên chế nhà nước!
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36667
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
974.77 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.