Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3675
Title: Khảo sát hàm lượng formol, hàn the, chất bảo quản trong các loại ngũ cốc ăn liền dạng sợi
Authors: Hoàng, Hải Yến
Đinh, Hữu Khả Ái
Keywords: Sư phạm Hóa
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực nghiệm đề tài, tiến hành thu thập ngẫu nhiên 50 mẫu thực phẩm gồm 5 loại: bún, hủ tiếu, bánh lọt, mì tươi, bánh phở tại 4 chợ trên địa bàn quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Tiến hành kiểm tra định tính hàn the bằng giấy nghệ. Tiến hành đánh giá độ tin cậy của quy trình định lượng formol qua các thông số: khoảng tuyến tính, giới hạn phát hiện (LOD), giới hạn định lượng (LOQ), độ chính xác. Tiến hành kiểm tra định lượng formol bằng phương pháp đo quang phổ hấp thụ phân tử UV-VIS. Kết quả thu được có 17/50 mẫu phát hiện chứa formol, tuy nhiên không thể định lượng vì hàm lượng tất cả các mẫu nhỏ hơn giá trị LOQ. Tiến hành kiểm tra định lượng natri benzoat, kali sorbat bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) đầu dò UV. Kết quả thu được có 9/50 mẫu vượt quá hàm lượng natri benzoat cho phép trong thực phẩm (chiếm 18% tổng số). Đối với định lượng kali sorbat hầu như không phát hiện hàm lượng chất này có trong thực phẩm.
Description: 88 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3675
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.88 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.112.123


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.