Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36806
Nhan đề: Một số đánh giá về sức mạnh kinh tế của Trung Quốc giai đoạn hiện nay
Tác giả: Nguyễn, Quang Thuấn
Hoàng, Thế Anh
Từ khoá: Trung Quốc
Sức mạnh kinh tế
Toàn cầu
Vành đai và Con đường
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 11 .- Tr.03-10
Tóm tắt: Bài viết xem xét sức mạnh kinh tế của Trung Quốc trong mối tương quan với Mỹ và một số cường quốc khác trên thế giới cho thấy, giai đoạn hiện nay, Trung Quốc là cường quốc kinh tế mới nổi, với tổng lượng GDP đứng thứ hai thế giới, là nhà sản xuất hàng hóa lớn nhất thế giới, tổng kim ngạch thương mại hàng hóa lớn nhất thế giới; thu hút đầu tư nước ngoài đứng thứ ba và đầu tư ra nước ngoài đứng thứ hai thế giới; dự trữ ngoại tệ đứng đầu thế giới, viện trợ kinh tế ra bên ngoài thứ hai thế giới. Đồng thời, sự phát triển kinh tế của Trung Quốc đang bộc lộ nhiều điểm yếu, rủi ro cả ở bên trong và mở rộng hợp tác kinh tế ra bên ngoài.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36806
ISSN: 0868-3670
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Trung Quốc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.64 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.7.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.