Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36815
Title: Sáng kiến “Vành đai và Con đường”: Kết quả bước đầu và dự báo triển vọng
Authors: Phạm, Sĩ Thành
Hoàng, Huệ Anh
Keywords: Vành đai và Con đường
Sáng kiến
Trung Quốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 11 .- Tr.19-32
Abstract: Xây dựng “Vành đai kinh tế con đường tơ lụa” (SREB) và “Con đường tơ lụa trên biển thể kỷ XXI” (MSR), do Tập Cận Bình đề xướng vào năm 2013 đã nhanh chóng được nâng cấp thành Sáng kiến “Vành đai và Con đường”, tác động khá sâu sắc đến các nước liên quan cũng như cục diện hợp tác trong khu vực. Lộ trình hợp tác “Vành đai và Con đường” đã ghi nhận một số kết quả, đặc biệt trong lĩnh vực kết nối hạ tầng và đầu tư thương mại, đóng vai trò nền tảng cho những bước đi tiếp theo ở giai đoạn tới. Đồng thời, Sáng kiến “Vành đai và Con đường” cũng đang và sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều hạn chế, khó khăn không dễ tháo gỡ, trong đó có những thách thức đầy gai góc. Đây là những nội dung rất cần tìm hiểu để lựa chọn thái độ ứng xử cùng cách thức hợp tác phù hợp trong thời gian tới của các quốc gia “dọc tuyến đường”.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36815
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.184.78


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.