Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37014
Title: Chữ Hán chứa chữ “Nhật” dưới góc nhìn đời sống người dân Trung Quốc
Authors: Cẩm, Tú Tài
Vũ, Phương Thảo
Keywords: Chữ “nhật”
Ngữ nghĩa
Tiếng Hán
Văn hóa Trung Quốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 12 .- Tr.58-68
Abstract: Trong khuôn khổ bài viết này, dưới góc nhìn ngữ nghĩa học và ngôn ngữ học văn hóa, chúng tôi sẽ bàn luận về một số chữ Hán cố chữ “nhật” (H). Qua sự phân tích về ngữ nghĩa cho thấy, chữ Hán có chữ “nhật” (H) đã phản ánh phương pháp tính toán thời gian, kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp, đời sống tinh thần, quan niệm hài hòa với thiên nhiên của người dân trong văn hóa truyền thống Trung Hoa. Hy vọng kết quả khảo sát và phân tích sẽ làm rõ hơn mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa, thế giới quan, triết lí nhân sinh quan của người dân Trung Quốc, đồng thời sẽ đóng góp tài liệu tham khảo trong nghiên cứu và dạy học tiếng Hán ở Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37014
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.37 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.40.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.