Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37024
Title: Đa dạng thành phần loài chim ở khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
Authors: Nguyễn, Lân Hùng Sơn
Lê, Thị Lan Anh
Trần, Nam Hải
Trần, Đức Hậu
Keywords: Chim
Đa dạng
Ghi nhận mới
Vùng chim quan trọng
Tiền Hải
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 384 .- Tr.69-79
Abstract: Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đất ngập nước Tiền Hải với diện tích 12.500 ha nằm ở phía Nam huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Trong khu bảo tồn có 12 kiểu sinh cảnh chính, trong đó chủ yếu là sinh cảnh bãi cát ngập triều, trảng sậy, rừng ngập mặn. Đây là một trong 63 vùng chim quan trọng ở Việt Nam …
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37024
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.62 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.