Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37246
Title: Sự biến đổi hàm lượng Fucoidan và Alginate ở một số loài rong nâu vùng biển Nha Trang, Khánh Hòa
Authors: Nguyễn, Văn Thành
Phạm, Đức Thịnh
Bùi, Văn Nguyên
Vũ, Ngọc Bội
Trần, Thị Thanh Vân
Keywords: Alginate
Fucoidan
Hàm lượng
Rong nâu
Sự biến đổi
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 386 .- Tr.67-73
Abstract: Các kết quả nghiên cứu này là cơ sở quan trọng để xác định mùa vụ thu hoạch nguồn nguyên liệu rong nâu phục vụ cho sản xuất fucoidan và alginate dùng trong các ngành công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm và y dược.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37246
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.74 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.