Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37248
Title: Thực tiễn triển khai các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Việt Nam
Authors: Võ, Thị Minh Lệ
Keywords: Triển khai
Các mục tiêu phát triển bền vững
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông;Số 11 .- Tr.39-45
Abstract: Hơn 30 năm cải cách, kinh tế Việt Nam bộc lộ nhiều yếu kém. Năm 2015 là một năm quan trọng đối với Việt Nam khi Việt Nam hưởng ứng thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc, với cam kết đạt được 17 mục tiêu phát triển bền vững mới vào năm 2030. Theo đó, Việt Nam cần xây dựng và triển khai tốt kế hoạch hành động quốc gia nhằm thực hiện tốt các mục tiêu nêu trên. Bài viết dưới đây sẽ góp phần chỉ ra cách thức triển khai SDGs của Việt Nam từ việc xây dựng các chiến lược, kế hoạch cho đến nội địa hóa các SDGs cho phù hợp với điều kiện và ưu tiên phát triển của Việt Nam và xây dựng các chỉ tiêu cụ thể để đánh giá.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37248
ISSN: 1859-0519
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.94 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.173.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.