Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37577
Title: Văn xuôi Hồ Dzếnh - chất thơ từ những ân tình với cuộc đời
Authors: Trần, Văn Trọng
Keywords: Văn xuôi Hồ Dzếnh
Chất thơ từ những ân tình với cuộc đời
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 950 .- Tr.103-105
Abstract: Từ trước đến nay, nói đến Hồ Dzếnh mọi người thường nghĩ ngay đến ông trong tư cách một nhà thơ với những thi phẩm nổi tiếng như Ngập ngừng, Rằm tháng giêng... Tuy nhiên ở địa hạt văn xuôi, Hồ Dzếnh cũng có những thành tựu nhất định.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37577
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
797.29 kBAdobe PDF
Your IP: 34.231.244.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.