Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37626
Title: Đánh giá rủi ro thiên tai do lũ lụt khu vực Trung Trung Bộ
Authors: Huỳnh, Thị Lan Hương
Nguyễn, Xuân Hiển
Ngô, Thị Thủy
Văn, Thị Hằng
Nguyễn, Thành Công
Keywords: Rủi ro thiên tai
Lũ lụt
Hiểm họa
Phơi bày
Tính dễ bị tổn thương
Trung Trung Bộ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 715 .- Tr.13-26
Abstract: Ngày nay, dưới tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai đang ngày càng trở nên mạnh về cường độ và tần suất. Những tác động của thiên tai đối với con người và môi trường vì thế cũng ngày càng trầm trọng hơn. Nghiên cứu này, sử dụng phương pháp đánh giá trước thiên tai được sử dụng trên cơ sở phân tích các yếu tố hiểm họa (Hazard-H), phơi bày trước hiểm họa (Exposure-E) và tính dễ bị tổn thương (Vulnerability-V).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37626
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.