Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37666
Title: 4 câu hỏi liên quan đến chủ đề phát triển kinh tế đô thị ven biển
Authors: Trần, Huy Ánh
Keywords: Câu hỏi
Chủ đề
Phát triển
Kinh tế đô thị
Biển
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 228 .- Tr.32-35
Abstract: Đặt vấn đề thảo luận về quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế các không gian ven biển và rộng hơn là vùng biển, đảo, bờ biển Việt Nam lúc này là cần thiết. Tuy nhiên, trước khi bước vào một chặng đường mới, chúng ta cần nhìn nhận lại thực trạng tồn tại để có những hành động thiết thực cho chiến lược phát triển mới. Những hệ lụy gì đằng sau việc phát triển kinh tế/đô thị ven biển "nóng" giai đoạn vừa qua? KTS Trần Huy Ánh đã đặt ra những câu hỏi cần được xem xét một cách nghiêm túc. Theo KTS, lúc này không phải là thời điểm phát triển khai thác nhiều hơn, nhanh hơn mà cần tiến hành giám sát đánh giá các dự án đã và đang triển khai, dựa trên các nguyên tắc lý luận về "quản lý tổng hợp giải ven bờ" (Integrated Coastal Zone Management - ICZM) để đảm bảo phát triển bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37666
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.38 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.