Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37686
Title: Cần một kịch bản mới cho quy hoạch không gian phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn Việt Nam?
Authors: Trần, Huy Ánh
Keywords: Kịch bản
Quy hoạch
Phát triển
Kinh tế nông nghiệp
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 229 .- Tr.25-28
Abstract: Việt Nam là một quốc gia có tốc độ đô thị hóa nhanh, tỷ lệ người sống ở nông thôn đang giảm dần, tiến tới mức 40% vào những năm tiếp theo. Như vậy, nông thôn cũng dần chuyển đổi: không hoàn toàn chỉ là nơi cư trú của bà con nông dân... Vậy môi trường sống ở nông thôn đang trong quá trình chuyển dịch như thế nào và những giải pháp nào để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân ở nông thôn? KTS Trần Huy Ánh đồng thời đặt vấn đề: cần một kịch bản mới cho quy hoạch không gian phát triển kinh tế, xã hội nông thôn Việt Nam hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37686
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.