Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37696
Title: Thư viện của tình quê
Authors: Tống Hạnh
Keywords: Thư viện
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thư viện Việt Nam;Số 5 .- Tr.63-64
Abstract: Nằm trên địa bàn thân Bình Di, xã Giao Thịnh, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định, Bảo tàng Đồng quê được nhiều người biết và tìm đến không chi bởi sức hút của một bảo tàng về cuộc sống nông thôn đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam đầy sắc màu thời gian, mà còn vì ở đó có một thư viện mở phục vụ cộng đồng, đem tới những hiệu quả thiết thực.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37696
ISSN: 1859-1450
Appears in Collections:Thư viện Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.