Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37723
Title: Nghiên cứu phân loại chi lá diễn Diciiptera Juss) - (họ Ô rô - Acanthaceae) ở Việt Nam
Authors: Đỗ, Văn Hải
Trần, Văn Hải
Lee, Chang Young
Keywords: Acanthaceac
Dicliptera
Hình thái
Phân loại
Việt Nam.
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 388 .- Tr.96-101
Abstract: Đặc điểm hình thái để nhận dạng chi cũng được đưa ra để tránh nhầm lần với các chi khác thuộc họ Ô rô. Trong chi này ở Việt Nam có 4 loài là Dicliptera bupleuroides, D. chinensis, D. leonotis và D. vestita. Đã xây dựng khóa định loại cho các loài trong chi Lá diễn (Dicliptera) và mô tả chi tiết về: đặc điểm nhận dạng, mẫu chuẩn, sinh học sinh thái, phân bổ, mẫu nghiên cứu, giá trị sử dụng và hình vẽ. Mô tả đặc điểm hình thái hạt phấn của hai loài Dicliptera bupleuroides và D. chinensis góp phần cho phân loại chi lá diễn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37723
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.05 MBAdobe PDF
Your IP: 107.21.85.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.