Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37843
Title: Hiểu về Luật An ninh mạng
Keywords: Luật An ninh Mạng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 7 .- Tr.20-25
Abstract: Ngày 12-6-2018, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật An ninh mạng với tỷ lệ 86,86%. Để giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân có thông tin chính xác, hiểu rõ về văn bản luật này, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan biên soạn Tài liệu tuyên truyền về Luật An ninh mạng và gửi các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương để quan tâm chí đạo tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, nhằm tạo sự thống nhất cao trong Đảng và đồng thuận trong xã hội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37843
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.