Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37875
Title: Phản ứng động của dầm phân lớp chức năng tựa trên nền phi tuyến chịu tải trọng điều hoà di động
Authors: Phạm, Trí Quang
Phạm, Đình Trung
Huỳnh, Văn Quang
Nguyễn, Trọng Phước
Keywords: Dầm phân lớp chức năng
Động lực học của dầm
Nền phi tuyến
Tải trọng điều hòa di động
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 9 .- Tr.245-249
Abstract: Mục đích của bài báo này là phân tích phản ứng động của dầm phân lớp chức năng (functionally graded material, FGM) tựa trên nền phi tuyến chịu tải trọng điều hòa di động. Trong mô hình này, đặc trưng vật liệu của dầm được giả thiết thay đổi liên tục theo hướng chiều cao của dầm theo qui luật hàm mũ và ứng xử của nền được mô tả dựa trên mô hình nền phi tuyến. Khi này, phương trình động lực học của hệ kết cấu bao gồm dầm PGM và nền phi tuyến chịu tải trọng điều hòa di động được thiết lập dựa trên phương trình Lagrange và lý thuyết dầm Timoshenko. Đồng thời, lời giải của phương trình vi phân chuyển động của hệ kết cấu dầm FGM được giải bằng phương pháp Newinark kết hợp với phương pháp Newton-Raphson trong từng bước thời gian. Từ đó, sự ảnh hưởng của quy luật phân bổ của vật liệu, vận tốc tải trọng, tần số lực kích thích và các thông số của nền phi tuyến lên đáp ứng động của dầm FGM được phân tích chi tiết trong bài báo này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37875
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.78 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.