Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37879
Title: Nghiên cứu khả năng hấp phụ nước nhiễm phèn tại xã Tân Tiến, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang bằng than sinh học làm từ rơm rạ
Authors: Kiều, Đỗ Minh Luân
Huỳnh, Minh Luân
Keywords: Đất phèn
Than bùn
Môi trường
Chuối cây
Rơm rạ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 34 .- Tr.69-72
Abstract: Mục tiêu của bài báo nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn sinh khối từ cây lúa tại An Giang cụ thể là tại xã Tân Tiến, huyện Tri Tôn để góp phần đa dạng các biện pháp xử lý nguồn nước bị nhiễm phèn và góp phần tạo thêm vật liệu mới dựa trên nguồn nguyên liệu sẵn có ở địa phương nhằm mục đích cung cấp nước sạch cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân tại huyện Tri Tôn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37879
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.57 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.