Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37949
Title: Công ty DHD đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất, kinh doanh
Keywords: Công ty DHD
Ứng dụng công nghệ thông tin
Sản xuất
Kinh doanh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 184 .- Tr.34-36
Abstract: Thế kỷ 21 được coi là kỷ nguyên phát triển của công nghệ thông tin (CNTT), nổi bật là cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 với những biến đổi mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng tới rất nhiều ngành nghề lao động. Không nằm ngoài xu thế đó, trong những năm qua ban Lãnh đạo cũng như đội ngũ kỹ thuật Công ty ĐHĐ không ngừng nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu về CNTT vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37949
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
859.77 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.250.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.