Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38041
Title: Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng thành phần giá thể và dinh dưỡng bầu đến chất lượng cây giống cà chua, dưa chuột trồng trong nhà lưới
Authors: Đoàn, Xuân Cảnh
Nguyễn, Thị Trang
Nguyễn, Đình Thiều
Nguyễn, Thị Thanh Hà
Đoàn, Thị Thanh Thúy
Keywords: Cây giống cà chua
Dưa chuột
Giá thể
Dinh dưỡng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 389 .- Tr.159-164
Abstract: Kết quả đã xác định được hỗn hợp giá thể được phối trộn: 30% đất phù sa + 60% xơ dừa + 10% trấu hun và sử dụng loại phân NPK (13:13:13-TE), nồng độ 0,2% cung cấp cho cây ở giai đoạn cây được 6-7 ngày sau mọc với dưa chuột và 12-14 ngày với cà chua. Cây giống cho kết quả tốt nhất, độ đồng đều đạt 98,5%, tỷ lệ cây xuất vườn > 97,3%. Giá thành cây giống khi sử dụng ở công thức này bằng 36,3% so với sử dụng hỗn hợp giá thể TNB 1 và 27,9% giá thể BVB có nguồn gốc của Israel.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38041
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.8 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.